آیین نامه داوری هیئت تنیس بابل

آیین نامه داوری هیئت تنیس بابل برگرفته از آیین نامه و مقررات فدراسیون جهانی تنیس بوده و بر اساس شرایط خاص تنیس در شهرستان بابل تدوین شده که رعایت آن توسط همه بازیکنان در مسابقات لیگ و تورنمنت ها الزامی میباشد.

الف: کلیات :

1-     رای و نظر داور در هر شرایطی ملاک بوده و فصل الخطاب میباشد.

2-     مطابق با  آیین نامه مسابقات هیئت تنیس بابل ، بازیهای لیگ در مرحله مقدماتی نیاز به داور ندارد و اگر یک یا هردو بازیکن درخواست داور برای مسابقه خود نمایند میبایست ضمن درخواست کتبی به کمیته برگزاری مسابقات ، تا 24 ساعت قبل از آغاز مسابقه مبلغ 200.000ريال  از طریق سایت ویا مستقیما به حساب هیئت واریز نمایند.( هربازیکن 100.000ريال)

2-1-         درصورتیکه یک یا هردو بازیکن تا ضرب الاجل تعیین شده مبلغ خود را واریز ننمایند کمیته داوران مخیر به تعیین و اعزام داور نمیباشد.

2-2-         درصورتیکه بازیکن یا بازیکنان یک مسابقه لیگ به هردلیل بعد از ضرب الاجل تعیین شده و یا در حین بازی اعلام نیاز به داور نمایند میبایست مبلغ 300.000ريال بصورت نقدی به داور تعیین شده از طرف کمیته داوران یا کمیته مسابقات ، قبل از آغاز داوری، پرداخت نمایند.

2-3-         اگر یکی از بازیکنان داور تعیین شده را قبل و یا در حین بازی به هر دلیل قبول نداشته درصورتیکه کمیته داوران درخواست ایشان را قبول نماید میبایست مبلغ 500.000ريال علاوه بر مبلغ پرداختی اولیه بابت هزینه داور دوم پرداخت نماید. درغیر اینصورت هردوبازیکن ملزم به مسابقه زیر نظر داور تعیین شده میباشند.

3-     درصورت نیمه کاره ماندن مسابقه بدلیل بارندگی و دیگر دلایل موجه از نظر کمیته برگراری،  هزینه داوری بازی بعدی، از طرف کمیته داوران پرداخت می گردد.

4-     برای مسابقات دور حذفی درصورت امکان بیش از یک داور صندلی تحت عنوان داور خط از 1-5 ازطرف کمیته داوران تعیین خواهد شد.

5-       برای مسابقات نیمه نهایی و فینال در کلیه لیگ ها حضور سرداور علاوه بر داور صندلی و داور یا داورهای خط الزامی است

6-     بررسی موضوع جداسازی محل نشستن بازیکن در حین بازی ( پیش نهاد: بازیکن در سمت دیگر زمین ,  تنها بنشیند)

7-     حتی الامکان از داور های خانم برای کلیه بازیهای بانوان استفاده میشود.

7-1-         مسابقات مرحله نیمه نهایی و فینال بانوان با حضور سرداور لیگ انجام میشود

ب:  مقررات برگزاری مسابقات لیگ و تورنمنتهای زیر نظر هیئت:

1-     بازیکنان موظفند در زمان استراحت در مکان مقابل تماشاگران  مستقر شوند.

2-      خطای پا(Foot Fault)  در مسابقاتی که زیر نظر داور برگزار میشود رعایت می شود.( بسته به نظر داور)

3-      تداوم بازی:

3-1-         بين دو امتياز حداكثر فاصله زمانى ٢٠ ثانيه مجاز است. وقتى بازيكن ها در پايان يك گيم سمت زمين خود را عوض مى كنند حداكثر ٩٠ ثانيه زمان دارند. در پايان هر ست زمان استراحت حداكثر ١٢٠ ثانيه است

3-2-         زمان گرم کردن قبل بازی (Warm up)در مسابقات لیگ و تورنمنتهای رسمی زیر نظر هیئت   5دقیقه بعد از حضور داور در زمین  و در مسابقات آدینه 5دقیقه از زمان حضور دوبازیکن در زمین میباشد

 

4-           مزاحمت) ( Hindrance به هر حرکت که باعث مزاحمت برای حریف میشود اطلاق می گردد:

4-1-         تماشاچی Hindrance  نیست لیکن باتوجه به شرایط زمینهای بابل و نزدیکی تماشاچیان به زمین شایسته  است بازیکنان و تماشاچیانی که خود بازیکن هستند، سعه صدر بخرج دهند و به قوانین احترام بگذارند.

4-2-         حرکت بازیکن زمان زدن سرویس حریف بطوریکه ایجاد سر و صدا نماید و تمرکز حریف را بر هم بزند تخلف محسوب شده و برای بار اول اخطار و برای دفعات بعدی امتیاز به حریف لحاظ می گردد.

4-2-1- در بازیهایی که داور ندارند اینکار از اخلاق ورزشی بدور و خارج از منشور اخلاقی میباشد.

5-             رفتن به دستشویی (Toilet Break):

5-1-         فقط بین ست ها با هماهنگی  داور مجاز است.

5-2-         در بازی 2 از 3 آقایان یک بار برای هر بازیکن داور مجاز است.

5-3-         در بازی بانوان 2 بار برای هر بازیکن  داور مجاز است.

5-4-         در بازی دوبل 2 بار برای هر تیم داور مجاز است.

5-5-         در مسابقات آدینه (یک ست) مجاز نمیباشد.

6-             استراحت پزشکی (Medical Time):

6-1-         از زمان شروع درمان 10  دقیقه می باشد

6-1-1- در صورت خونریزی این زمان 15 دقیقه است

6-1-2-   در زمان تغییر زمین در یک ست (change over)  ها  2 دقیقه اضافی در خود زمان مقرر بازی مجاز است.

6-2-         فقط یکبار در طول یک مسابقه مجاز است. در غیر اینصورت اعلام باخت بازیکن مصدوم

6-3-         برای گرفتگی پا  طبق نظر داور  و در صورت تشخیص در خصوص واقعی بودن آن تا 3 دقیقه  برای بار اول زمان داده میشود.

7-           مربیگری/راهنمایی  (Coaching) :

7-1-         در بازی آقایان بهیچ وجه کوچینگ وجود ندارد

7-2-         در بازی های تیمی مربی کنار بازیکنان نشسته و در حین Change Over  ها می تواند کوچ کند.

7-3-         در بازی بانوان هر بازیکن می تواند یک بار در هر ست تقاضای صحبت با مربی کند.

8-            استراحت :

8-1-         برای بانوان  استراحت 10 دقیقه ای بین ست دو و سه (Heat Rule) اگر حتی یکی از بازیکنان بخواهد اجرا می شود کوچینگ و ماساژ آزاد نیست اما به رختکن می تواند برود به شرط هماهنگی باداور

8-2-          یک دقیقه  استراحت مجاز برای تغییر زمین در میان یک ست  (Change over)  از گیم های مجموع 3 به بعد

8-3-         دو دقیقه   استراحت مجاز برای تغییر زمین در بین  یک ست   (Change Court)

9-          تجدید سرویس(LET):  :

9-1-         در تمام موارد مشمول این قانون ، سرویس اول زده میشود.

9-2-         LET فقط یکبار در طول یک مسابقه رعایت شده ودر صورت تکرار ادامه بازی مجاز میباشد.

9-3-         موارد تحقق LET:  افتادن کلاه  ، افتادن توپ از خارج از زمین، افتاذن توپ از جیب بازیکن ، مزاحمتهای غیر عمد

10-      برخورد توپ با توپ داخل زمین در حین بازی :

10-1-     در صورتیکه داور باشد بسته به تشخیص داور در اینکه توپ برگشت داده شده به داخل زمین حریف ، کدام توپ میباشد اعلام می گردد.

10-2-     در بازیهای بدون داور،  امتیاز به بازیکنی که توپ در زمین اش نبوده تعلق میگیرد.