جلسه هیئت تنیس بابل به تاریخ 1397/2/26

چهار شنبه 1397/2/26جلسه هیئت تنیس بابل با حضور ریاست هیئت و بعضی از اعضای هیئت رییسه و مسوولین کمیته های داوران،مالی و برگزاری مسابقات برگزار گردید در این جلسه برنامه ها و راهکارهای مورد نظر جهت برگزاری شایسته و منظم مسابقات جایزه  بزرگ و جام رمضان در خرداد ماه مورد تبادل نظر قرار گرفت و برنامه های پیشنهاد شده پس از بررسی های لازم به تصویب هیئت رسید.

تاریخ : 30 ارديبهشت 1397

بازدید : 302

بازگشت به آرشیو اخبار