نتایج آدینه آزاد بانوان بابل در تاریخ 1396/10/29

جمعه 1396/10/29 آدینه آزاد بانوان بابل در باشگاه غدیر بابل با حضور عده ای از تنیسورهای خوب بابل برگزار گردید.این مسابقه در دو گروه بصورت دوره ای و در مرحله بعدی بصورت حذفی برگزار گردید که در نهایت سرکار خانم مونا وثوقی توانست مقام نخست این مسابقات را کسب نماید.سرکار خانم مهشید عروجی دوم و خانمها یاسین امیری و عاطفه پورمهدی بطور مشترک مقام سوم را بدست آوردند.هیات تنیس بابل برای این تنیسورهای خوب آرزوی موفقیت دارد.

تاریخ : 29 دي 1396

بازدید : 330

بازگشت به آرشیو اخبار