رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 علیرضا نفیسی 9 9 0 18 0 18 27
2 نوید غیاثی 9 8 1 16 2 14 24
3 مرتضی معصومی 9 7 2 14 5 9 21
4 افشین گودرزی 9 6 3 12 9 3 18
5 عباس قلی زاده 9 5 4 11 8 3 15
6 حسام لحیم چی 9 4 5 8 10 -2 12
7 بابک تریرزاد 9 3 6 6 12 -6 9
8 مجید گلچین 9 2 7 5 15 -10 6
9 کیا سفیری 9 1 8 4 16 -12 3
10 سلیمان رستمی 9 0 9 1 18 -17 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جلال ریسمانچیان 9 9 0 18 0 18 27
2 برمگ مهاجر 9 8 1 16 2 14 24
3 صالح میناگر 9 7 2 14 7 7 21
4 بنیامین داودیان 9 6 3 13 6 7 18
5 جمشید قلی زاده 9 4 5 9 10 -1 12
6 سلیمان محمدیان 9 3 6 7 12 -5 9
7 میلاد مظهری 9 3 6 6 12 -6 9
8 محمدمهدی نریمان 9 3 6 6 14 -8 9
9 وحید قلی زاده 9 1 8 3 16 -13 3
10 الوند نامجو 9 1 8 3 16 -13 3

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 اوستا ذکریا 9 9 0 18 1 17 27
2 محمد قلی زاده 9 8 1 16 3 13 24
3 مهرداد قلی پور 9 7 2 16 4 12 21
4 طاهر مرادی 9 6 3 12 6 6 18
5 آرمان براری 9 5 4 10 9 1 15
6 ابراهیم یعقوبی 9 4 5 9 10 -1 12
7 محمد جهانیان 9 3 6 6 12 -6 9
8 ماریار طهماسبی 9 2 7 4 14 -10 6
9 فرهاد رضایی 9 1 8 2 16 -14 3
10 هوشنگ اسفندیار 9 0 9 0 18 -18 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 ایمان جعفریان 9 9 0 18 1 17 27
2 فرزین کوچک زاده 9 7 2 16 4 12 21
3 رضا خسروی 9 7 2 14 3 11 21
4 هادی شفیع زاده 9 6 3 12 4 8 18
5 ارمیا مصطفی پور 9 5 4 10 9 1 15
6 نقی گل پور 9 4 5 9 10 -1 12
7 شهریار درزی 9 3 6 6 12 -6 9
8 آرش حلال خوری 9 2 7 4 14 -10 6
9 محمد رضا اذرعسکری 9 1 8 2 16 -14 3
10 علی اصغر درزی 9 0 9 0 18 -18 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
0
ایمان جعفریان
هفته اول
0
افشین گودرزی
0
نوید غیاثی
هفته اول
0
فرزین کوچک زاده
0
رضا خسروی
هفته اول
0
مرتضی معصومی
0
هادی شفیع زاده
هفته اول
0
علیرضا نفیسی
0
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
طاهر مرادی
0
محمد قلی زاده
هفته اول
0
صالح میناگر
0
برمگ مهاجر
هفته اول
0
مهرداد قلی پور
0
بنیامین داودیان
هفته اول
0
اوستا ذکریا