رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 احمد هاشمی 7 7 0 14 3 11 21
2 سیاوش فرزادنیا 7 6 1 13 2 11 18
3 مجید قربان پور 7 5 2 11 5 6 15
4 افشبن مسلمبان 7 4 3 10 7 3 12
5 سید جواد کاظمی تبار 7 3 4 7 9 -2 9
6 ماهان شمسی 7 2 5 5 10 -5 6
7 پارسا رضازاده 7 1 6 2 12 -10 3
8 سینا اعتماد 7 0 7 0 14 -14 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمد قلی زاده 6 6 0 12 1 11 18
2 مهرداد قلی پور 6 5 1 10 2 8 15
3 مرتضی معصومی 6 3 3 8 6 2 9
4 محمود رنجبر 5 3 2 6 5 1 9
5 رضا عزیزوند 5 2 3 4 6 -2 6
6 محمدرضا قريشي 6 1 5 2 10 -8 3
7 ایلیا محمدی نژاد 6 0 6 0 12 -12 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمد جهانیان 7 7 0 14 1 13 21
2 حسام لحیم چی 7 6 1 13 2 11 18
3 فرهاد رضایی 7 5 2 10 4 6 15
4 عليرضا كرباسي 7 4 3 8 6 2 12
5 علی قنبرپور 7 3 4 6 8 -2 9
6 امير برون 7 2 5 4 10 -6 6
7 کسری هدایتی 7 1 6 2 12 -10 3
8 امیرحسین میراسماعیلی 7 0 7 0 14 -14 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 وحید قلی زاده 7 7 0 14 1 13 21
2 رضا ولی زاده 6 5 1 11 2 9 15
3 حمید جوادی 7 4 3 8 6 2 12
4 مهدی شعبان زاده 7 4 3 8 6 2 12
5 بابک تریرزاد 7 4 3 8 6 2 12
6 زمان مقدم 7 2 5 4 10 -6 6
7 بابک فرهادی 7 1 6 2 12 -10 3
8 عادل زارع اطاقسرایی 6 0 6 0 12 -12 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 فرهاد محمدي 6 6 0 12 0 12 18
2 جمشید قلی زاده 6 5 1 10 2 8 15
3 جعفر ضیاپور 6 4 2 8 4 4 12
4 ارمان نفیسی 6 3 3 6 6 0 9
5 محمد ابراهيم اكبرپور 6 2 4 4 8 -4 6
6 عادل قاسمی 5 0 5 0 10 -10 0
7 کسری اسفندیاری 5 0 5 0 10 -10 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 نقی گل پور 6 6 0 12 1 11 18
2 حسام ابوکاظم پور 6 4 2 10 4 6 12
3 سلیمان محمدیان 6 4 2 8 5 3 12
4 فرید باقریان 6 3 3 7 7 0 9
5 ابوالفضل برون 6 3 3 6 6 0 9
6 سعید ملکشاه 6 1 5 2 10 -8 3
7 مهدی یکتامرد 6 0 6 0 12 -12 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 عباس قلی زاده 7 7 0 14 1 13 21
2 فرزین کوچک زاده 7 5 2 11 4 7 15
3 مسعود شفیعیان 7 5 2 10 4 6 15
4 محمد وثوقی 7 4 3 8 6 2 12
5 محمدمهدی نریمان 7 3 4 6 8 -2 9
6 آرشام رسولئ 7 2 5 4 10 -6 6
7 آريا خوشروان 7 2 5 4 10 -6 6
8 حامد نصراللهي 7 0 7 0 14 -14 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 ارمیا مصطفی پور 7 6 1 13 3 10 18
2 رضا رمضانپور 7 5 2 12 5 7 15
3 پویا نعیمی 7 5 2 11 6 5 15
4 محمدرضا قربانی 7 5 2 10 6 4 15
5 محمود حبیب زاده 7 4 3 10 6 4 12
6 فرنام نباهتي 7 2 5 4 10 -6 6
7 عادل منتظري 7 1 6 2 12 -10 3
8 بنیامین عبادتیان 7 0 7 0 14 -14 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
2
نقی گل پور
هفته دهم
0
رضا ولی زاده
0
محمد رضا اذرعسکری
هفته اول
2
ارمیا مصطفی پور
2
محمد جهانیان
هفته اول
0
سیاوش فرزادنیا
0
مسعود شفیعیان
هفته اول
2
عباس قلی زاده
0
وحید قلی زاده
هفته اول
2
حسام لحیم چی
2
مهرداد قلی پور
هفته اول
0
احمد هاشمی
2
فرهاد محمدي
هفته اول
0
فرزین کوچک زاده
2
جمشید قلی زاده
هفته اول
0
محمد قلی زاده
2
نقی گل پور
هفته اول
0
ارمیا مصطفی پور
0
محمد جهانیان
هفته اول
2
عباس قلی زاده
0
حسام لحیم چی
هفته اول
2
مهرداد قلی پور
0
فرهاد محمدي
هفته اول
2
جمشید قلی زاده
0
نقی گل پور
هفته یازدهم
2
عباس قلی زاده
0
مهرداد قلی پور
هفته یازدهم
2
جمشید قلی زاده
2
جمشید قلی زاده
هفته یازدهم
0
عباس قلی زاده