رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 امین مسلمیان 8 8 0 16 1 15 24
2 نوید علی نژاد 8 7 1 15 3 12 21
3 نیما بخردی 8 6 2 12 4 8 18
4 طاهر مرادی 8 5 3 10 7 3 15
5 هادی شفیع زاده 8 4 4 10 8 2 12
6 افشین گودرزی 8 3 5 6 10 -4 9
7 هادی برهانی 8 2 6 4 12 -8 6
8 صالح میناگر 8 1 7 2 14 -12 3
9 مهدی پوراسماعیل 8 0 8 0 16 -16 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 مسعود الماسی 7 7 0 14 0 14 21
2 جلال ریسمانچیان 8 7 1 14 2 12 21
3 بنیامین داودیان 8 6 2 12 5 7 18
4 اشکان حلال خوری 8 5 3 11 7 4 15
5 اوستا ذکریا 8 4 4 9 10 -1 12
6 ایمان جعفریان 7 2 5 4 10 -6 6
7 برمگ مهاجر 7 1 6 2 12 -10 3
8 ابراهیم یعقوبی 8 1 7 3 14 -11 3
9 هوشنگ اسفندیار 5 0 5 1 10 -9 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 هژیر موقرنژاد 8 7 1 14 4 10 21
2 اسماعیل غلامرضاپور 8 6 2 13 5 8 18
3 رضا خسروی 8 6 2 12 5 7 18
4 دانیال حسینی 8 5 3 12 7 5 15
5 نوید غیاثی 8 5 3 11 7 4 15
6 علی اصغر درزی 8 3 5 7 10 -3 9
7 آرش حلال خوری 8 2 6 5 12 -7 6
8 سهیل سلیمی 8 2 6 4 12 -8 6
9 امیرمحمد مجیدیان 8 0 8 0 16 -16 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 ماریار مشکاتی 8 8 0 16 0 16 24
2 علیرضا محمودیان 8 7 1 14 2 12 21
3 سلیمان رستمی 8 6 2 12 5 7 18
4 علیرضا نفیسی 8 5 3 10 6 4 15
5 کیا سفیری 8 4 4 9 9 0 12
6 آرمان براری 8 3 5 7 10 -3 9
7 حسین طالشیان 8 2 6 4 13 -9 6
8 ماریار طهماسبی 8 1 7 2 14 -12 3
9 شهریار درزی 8 0 8 1 16 -15 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
2
امین مسلمیان
هفته نهم
0
نوید غیاثی
0
سلیمان رستمی
هفته نهم
2
جلال ریسمانچیان
2
نوید علی نژاد
هفته نهم
1
رضا خسروی
0
طاهر مرادی
هفته نهم
2
هژیر موقرنژاد
2
مسعود الماسی
هفته نهم
0
علیرضا نفیسی
0
بنیامین داودیان
هفته نهم
2
علیرضا محمودیان
2
اسماعیل غلامرضاپور
هفته نهم
0
نیما بخردی
0
اشکان حلال خوری
هفته نهم
2
ماریار مشکاتی
0
امین مسلمیان
هفته دهم
0
جلال ریسمانچیان
2
نوید علی نژاد
هفته دهم
0
هژیر موقرنژاد
2
مسعود الماسی
هفته دهم
1
علیرضا محمودیان
0
اسماعیل غلامرضاپور
هفته دهم
0
ماریار مشکاتی
1
امین مسلمیان
هفته اول
2
نوید علی نژاد
2
مسعود الماسی
هفته اول
0
ماریار مشکاتی
1
نوید علی نژاد
هفته یازدهم
2
مسعود الماسی