رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 رضا خسروی 7 7 0 14 0 14 21
2 سهیل اوصیا 7 6 1 12 2 10 18
3 علی توسلی 7 4 3 8 6 2 12
4 مهران اسماعیلی 7 4 3 8 6 2 12
5 حسن اصغر پور 7 3 4 6 8 -2 9
6 عادل قاسمی 7 3 4 6 8 -2 9
7 مسعود الماسی 0 0 0 0 0 0 0
8 علیرضا محمودیان 0 0 0 0 0 0 0
9 مهدی حسینی 7 0 7 0 12 -12 0
10 محمد روحی 7 0 7 0 12 -12 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 محمود محمدی 7 7 0 14 1 13 21
2 علی اصغر درزی 7 5 2 10 2 8 15
3 کیا سفیری 7 5 2 11 4 7 15
4 شاهین پرویزفر 7 2 5 4 6 -2 6
5 ولی شوقی 7 0 7 0 4 -4 0
6 حبیب ذاکریان 7 0 7 0 6 -6 0
7 محسن چیتگر 7 0 7 0 8 -8 0
8 علی سلیمانی 7 0 7 0 8 -8 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 وحید حسینی 7 7 0 14 2 12 21
2 محمد جهانیان 7 5 2 11 4 7 15
3 جمشید قلی زاده 7 5 2 11 5 6 15
4 مهدی نژاد قلی 7 4 3 9 6 3 12
5 فرید باقریان 7 4 3 8 6 2 12
6 محمد کوچک زاده 7 2 5 4 10 -6 6
7 حمید شریفی 7 0 7 0 12 -12 0
8 عیسی تقی نسب 7 0 7 0 12 -12 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جلال ریسمانچیان 7 7 0 14 0 14 21
2 افشین گودرزی 7 5 2 11 4 7 15
3 هوشنگ اسفندیار 7 5 2 10 4 6 15
4 فرهاد رضایی 7 4 3 8 6 2 12
5 نقی گل پور 7 4 3 8 7 1 12
6 محمود جلالپور 7 2 5 4 10 -6 6
7 محمد غفوری 7 0 7 0 12 -12 0
8 علی هاشمی فرد 7 0 7 0 12 -12 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
2
محمود محمدی
هفته اول
0
مهدی نژاد قلی
0
محمد جهانیان
هفته اول
2
کیا سفیری
2
افشین گودرزی
هفته اول
0
علی توسلی
2
وحید حسینی
هفته اول
0
شاهین پرویزفر
2
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
عادل قاسمی
0
هوشنگ اسفندیار
هفته اول
2
سهیل اوصیا
2
رضا خسروی
هفته اول
0
فرهاد رضایی
2
علی اصغر درزی
هفته اول
1
جمشید قلی زاده
0
محمود محمدی
هفته اول
2
کیا سفیری
0
افشین گودرزی
هفته اول
2
وحید حسینی
2
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
سهیل اوصیا
0
علی اصغر درزی
هفته اول
2
رضا خسروی
0
کیا سفیری
هفته اول
2
وحید حسینی
1
جلال ریسمانچیان
هفته اول
2
رضا خسروی
2
وحید حسینی
هفته اول
0
رضا خسروی