رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 علیرضا نفیسی 3 3 0 6 0 6 9
2 نیما بخردی 2 1 1 2 2 0 3
3 محمود حبیب زاده 0 0 0 0 0 0 0
4 کیوان قمی 0 0 0 0 0 0 0
5 ارمیا مصطفی پور 1 0 1 0 2 -2 0
6 آرمان براری 2 0 2 0 4 -4 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 جلال ریسمانچیان 3 3 0 6 1 5 9
2 اوستا ذکریا 3 2 1 4 2 2 6
3 فرزین کوچک زاده 2 0 2 1 4 -3 0
4 مهرداد قلی پور 2 0 2 0 4 -4 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 هادی برهانی 2 2 0 4 0 4 6
2 افشین گودرزی 3 2 1 4 3 1 6
3 ایمان جعفریان 2 1 1 3 3 0 3
4 ابراهیم یعقوبی 3 0 3 1 6 -5 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 طاهر مرادی 3 2 1 5 2 3 6
2 ماریار مشکاتی 1 1 0 2 1 1 3
3 صالح میناگر 1 0 1 0 2 -2 0
4 مجید گلچین 1 0 1 0 2 -2 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 بنیامین داودیان 3 3 0 6 0 6 9
2 مهدی حسینی 2 1 1 2 2 0 3
3 نوید علی نژاد 2 1 1 2 2 0 3
4 برمگ مهاجر 3 0 3 0 6 -6 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 هژیر موقرنژاد 2 2 0 4 0 4 6
2 اشکان حلال خوری 3 2 1 4 3 1 6
3 فرهاد محمدي 1 0 1 0 2 -2 0
4 اسماعیل غلامرضاپور 2 0 2 1 4 -3 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 پویا فتحی 1 1 0 2 0 2 3
2 نقی گل پور 2 1 1 3 2 1 3
3 هادی شفیع زاده 2 1 1 2 2 0 3
4 آرش حلال خوری 3 1 2 2 5 -3 3

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 آرش عقیلی 2 2 0 4 1 3 6
2 نوید غیاثی 3 2 1 5 3 2 6
3 امین مسلمیان 1 0 1 0 2 -2 0
4 محمد قلی زاده 2 0 2 1 4 -3 0

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
2
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
نقی گل پور
2
پویا فتحی
هفته اول
0
اوستا ذکریا
0
آرش عقیلی
هفته اول
0
طاهر مرادی
2
هادی برهانی
هفته اول
1
هژیر موقرنژاد
2
اسماعیل غلامرضاپور
هفته اول
1
ایمان جعفریان
0
علیرضا نفیسی
هفته اول
0
بنیامین داودیان
2
ماریار مشکاتی
هفته اول
1
نوید غیاثی
2
نوید علی نژاد
هفته اول
0
نیما بخردی
0
جلال ریسمانچیان
هفته اول
0
پویا فتحی
0
ماریار مشکاتی
هفته اول
0
نوید علی نژاد
0
0
0
0