رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز
1 نیما بخردی 0 0 0 0 0 0 0
2 نوید علی نژاد 0 0 0 0 0 0 0

رتبه نام تعداد بازی برد باخت ست برد ست باخت تفاضل امتیاز

  • یک هشتم نهایی
  • یک چهارم نهایی
  • نیمه نهایی
  • نهایی
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0