آیین نامه مسابقات

 الف: اهداف و وظایف کمیته برگزاری مسابقات :

1.      این کمیته با هدف برگزاری منظم مسابقات و ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین تنیسور های محترم شهرستان بابل و کلیه تنیسور هایی که زیر نظر هیات تنیس شهرستان بابل هستند و همچنین پیشرفت تنیس شهرستان بابل با ایجاد حس رقابت سالم ، فعالیت می نمایند.

2.      کلیه فعالیت های این کمیته زیر نظر دبیر و هیات رئیسه تنیس شهرستان بابل می باشد.

3.      ارائه تقویم منظم شش ماهه و یکساله از وظایف مهم این کمیته می باشد  که پس از پیشنهاد به هیات رئیسه و تصویب آن در اختیار عموم تنیسور ها قرار می گیرد .

4.      برگزاری مسابقات لیگ های تنیس بابل و همچنین کلیه آدینه ها و مسابقات در سطح شهرستان بابل و باشگاههای زیر نظر هیات تنیس بابل به عهده این کمیته می باشد .

5.      تنظیم جدول رنکینگ تنیس بابل که شامل سه جدول می باشد رنکینگ اصلی مردان و زنان و همچنین رنکینگ مخصوص پیشکسوتان  بابل ، یکی دیگر از وظایف این کمیته می باشد .

تبصره 1 - رنکینگ اصلی بابل شامل بازیکنانی می باشد که در مسابقات داخلی شهرستان بابل مجوز حضور دارند.

6.      ارائه بیلان مالی هر مسابقه پس از انجام آن به حسابداری هیات رئیسه باید از سوی این کمیته انجام گردد.

7.      تدوین و بروز رسانی قوانین مسابقات از دیگر وظایف این کمیته می باشد که پس از تایید هیات رئیسه انجام می گردد.

 ب: انواع مسابقات تحت پوشش کمیته برگزاری مسابقات :

1.      مسابقات داخلی

A.     لیگ تنیس بابل:

الف ) لیگ برتر مردان و زنان

ب ) لیگ دسته 1 مردان و زنان 

B.      تورنمنت های تنیس بابل :

الف ) مسابقات دبل زنان و مردان

ب ) مسابقات پیشکسوتان

ج ) مسابقات نونهالان ، نوجوانان و جوانان

د ) مسابقات پزشکان و مهندسان

2.      مسابقات استانی:

الف ) مسابقات جایزه بزرگ و رنکینگ استان مردان و زنان

ب ) سوپر لیگ استان

ج ) آدینه مردان

3.      مسابقات کشوری:

الف ) میزبانی مسابقات جایزه بزرگ

ب) میزبانی مسابقات لیگ کشوری

ج ) میزبانی مسابقات مناطق

ج: تعریف مسابقات :

1.    سوپر لیگ:

هشت  نفر برتر رنکینگ تنیس مردان و زنان بابل در این مسابقات شرکت داده می شوند که یک بار در سال برگزار می گردد و زمان آن پس از اتمام مسابقات لیگ می باشد .

1-1          این مسابقات بصورت دوره ای و در 2 گروه 4 نفره که نفرات اول و دوم رنکینگ  سرگروه این گروه ها و بقیه بصورت قرعه کشی در 2 گروه تقسیم می شوند ، برگزار می گردد .

1-2          مرحله اول این مسابقات بصورت دوره ای می باشد و از هر گروه دو نفر به مرحله حذفی صعود خواهند کردکه بصورت ضربدری با یکدیگر مسابقه خواهند داد که در انتها برنده ها فینالیست و بازنده ها به مقام سوم مشترک می رسند .

1-3          این مسابقه در حال حاضر در یک مقطع سوپر لیگ مردان انجام میشود. در آینده این مسابقات در سه مقطع انجام میگردد که شامل : سوپر لیگ برتر مردان ، سوپر لیگ دسته 1 مردان و سوپر لیگ بانوان میباشد.

1-4          ورودی این لیگ هر دوره با پیشنهاد کمیته برگزاری  مسابقات و تایید هیات رئیسه اعلام می شود.

2.    لیگ برتر مردان

2-1           لیگ برتر مردان شامل 32 نفر می باشد که در 8 گروه 4  نفره بصورت مرحله گروهی  انجام می پذیرد که در مرحله اول از هر گروه  2 نفر  صعود می کنند .

2-2          هشت نفر اول رنکینگ به عنوان 8  سرگروه مسابقات انتخاب می شود و بقیه بازیکنان بر اساس رنکینگ خود  در سید های 8 گانه تقسیم و سپس قرعه کشی می شوند.

2-3       مرحله دوم بصورت حذفی برگزار می شود

2-4          در مرحله حذفی کاملا بر اساس قرعه کشی انجام شده پس از اتمام مرحله گروهی جدول حذفی مسابقات تا فینال مشخص خواهد شد .

2-5          در پایان مرحله اول گروهی لیگ برتر مردان نفرات هشتم هر گروه به لیگ دسته 1 مردان سقوط می کنند و نفرات هفتم هر گروه به مسابقات پلی آف که شامل نفرات پنجم تا هشتم لیگ دسته 1 مردان میباشد، خواهند رفت.  برنده این مسابقات به لیگ برتر صعود و بازنده ها به لیگ دسته 1 سقوط می کنند.

2-6          در پایان مرحله اول گروهی لیگ دسته 1 مردان نفرات هشتم هر گروه به لیگ دسته 2 مردان سقوط می کنند و نفرات هفتم هر گروه به مسابقات پلی آف که شامل نفرات پنجم تا هشتم لیگ دسته 2 مردان میباشد، خواهند رفت که برنده این مسابقات به لیگ دسته 1 صعود و بازنده ها به لیگ دسته 2 سقوط می کنند.

3.    لیگ دسته یک  مردان

3-1          شامل بازیکنانی می شود که می خواهند در مسابقات لیگ بابل شرکت کنند.

3-2          بر اساس تعداد شرکت کننده ها کمیته برگزاري مسابقات تصمیم گیري و برنامه ریزي می کند.

کلیه مسابقات لیگ داراي امتیاز مخصوص به خود می باشند که در جدول امتیاز بندي مسابقات مشخص گردیده است.

4.    لیگ برتر زنان :

4-1-       کلیه مقررات و قوانین حاکم بر لیگ برتر مردان ، برای لیگ زنان نیز مصداق دارد.

5.    مسابقات دونفره:

5-1-      این مسابقات به 2 صورت تک سته و سه سته برگزار می شود که با تناسب محدودیت زمانی آن از سوي کمیته برگزاري مسابقات اعلام میشود.

5-2-        انتخاب یار در این مسابقات کاملا آزاد می باشد.

5-3-       تیم دو نفره تا پایان یک دوره مسابقات نمی توانند یار خود را عوض نمایند.

6.    مسابقات پیشکسوتان:

6-1-      این مسابقه مخصوص تنیسورهاي بالاي 50 سال می باشد.

6-2-      این مسابقات  بصورت  NO ADD  برگزار می گردد

6-3-    کلیه مقررات مسابقات لیگ برتر ، مشمول این مسابقات میباشد ( بجز  بند 2-6) 

 

7.    مسابقات رده هاي سنی:

7-1-      این مسابقات در 2 رده سنی زیر 18 سال و زیر 14 سال برگزار میشود.

7-2-      شرکت در این مسابقات براي کلیه نونهالان مازندرانی آزاد می باشد.

7-3-      این هم بصورت تک سته و هم سه سته برگزار می شود      

8.    مسابقات پزشکان و مهندسان :

8-1-      این مسابقات در 2 صنف شغلی پزشکان و مهندسان بصورت کاملا جداگانه برگزار می شود.

8-2-      حضور پزشکان و پیراپزشکان استان مازندران در مسابقات پزشکان و همچنین حضور مهندسان کلیه رشته هاي مهندسی استان مازندران در مسابقات مهندسان آزاد می باشد.

8-3-      این مسابقات بصورت تورنومنت چند روزه برگزار می گردد که به تناسب تعداد شرکت کننده و محدودیت زمانی بصورت تک ست و یا سه ست برگزار خواهد شد.

9.    مسابقه جایزه بزرگ استانی:

9-1-       این مسابقات بصورت تورنمنت چند روزه برگزار می شود و بصورت یک  مسابقه کامل برگزار می شود.

9-2-      این تورنمنت 1 بار در  سال به میزبانی بابل با عنوان جام بهارنارنج برگزار می گردد.

9-3-      جایزه این مسابقات توسط اسپانسر مسابقات پرداخت می گردد

9-4-      میزبانی این مسابقات با نظر اسپانسر و پیشنهاد کمیته برگزاري مسابقات و همچنین تایید هیات رئیسه هیات تنیس بابل، مشخص می گردد.

د: قوانین لیگهاي تنیس بابل:

1-  برگزاري مسابقات:

1-1-      بازیها بصورت کامل و قانونی انجام میگردد(2 ست از 3 ست)

1-2-      بازیها بدون داور می باشد، در صورت درخواست بازیکنان کمیته مسابقات و کمیته داوران، داور مورد نظر را انتخاب و اگر از طرف بازیکنان معرفی شود تایید می کنند، هزینه داوري با خود بازیکنان میباشد.

1-3-      لیگها شامل یک مرحله گروهی میباشد و بقیه مراحل بصورت حذفی تا فینال انجام میشود.

1-4-      سید بندي مرحله اول بر اساس رنکینگ بازیکنان میباشد و در مرحله دوم بر اساس رتبه بازیکنان در مرحله اول گروهی.

1-5-      قرعه کشی هر مرحله زیر نظر هیات تنیس و با حضور دو نماینده از هیات و کمیته برگزاري مسابقات و با اعلام عمومی در تاریخ و مکان مشخص انجام  میشود. در پایان نتیجه قرعه کشی صورتجلسه شده و با امضا اعضاي هیات ریسه تایید می گردد.

1-6-      ورودي مسابقات هر دوره توسط کمیته برگزاري پیشنهاد و پس از تصویب هیات ریسه اعلام عمومی می شود.

1-7-      جوایز مسایقات در هر دوره از طرف کمیته برگزاري مسابقات پیشنهاد و پس از تصویب هیات رئیسه در ابتداي دوره اعلام می گردد.

1-8-      ثبت نام کلیه بازیکنان از طریق وب سایت رسمی هیات تنیس بابل (www.baboltennis.com) انجام میگردد و کلیه بازیکنان می بایست ابتدا عضو سایت شده و مشخصات خود را بصورت کامل در پروفایل خود وارد نمایند و تنیس کد خود را دریافت نمایند.

1-9-      مسابقات فقط در باشگاههاي تحت پوشش هیات تنیس بابل باید انجام میگردد که اسامی این باشگاهها اول هر دوره اعلام میشود.

1-10- کلیه بازیکنان باید داراي بیمه ورزشی با تاریخ معتبر باشند در غیر اینصورت مجاز به شرکت در مسابقات نمی باشند.

1-11- کلیه بازیکنان حاضر در مسابقات لیگ ملزم به انجام قوانین مسابقات می باشند.

1-12- کلیه بازیکنان حاضر در لیگ ملزم به رعایت کامل منشور اخلاقی هیات تنیس بابل می باشند.

 2- دعوت، انجام و اعلام نتیجه مسابقه:

2-1-      هر بازیکن در گروه خود داراي یک شماره میباشد که همواره دعوت از طرف شماره بزرگتر انجام میپذیرد.

2-2-      دعوت ابتدا باید هم از طریق پیامک و هم تماس تلفنی انجام گیرد تا در صورت بروز مشکل قابل ارائه و پیگیري باشد.

2-3-      دعوت باید در ابتداي هفته انجام گیرد، هر بازیکن باید 2 بار دعوت انجام دهد اگر پس از این دو بار، تنیسور دعوت شونده حاضر به انجام مسابقه نشود، پس از اطلاع رسانی دعوت کننده از طرف کمیته برگزاري مسابقات بازنده اعلام میشود.

2-4-      اگر بازیکن دعوت کننده بنابه هر دلیلی دعوت را در تاریخ مقرر انجام ندهد بازنده اعلام خواهد شد.

2-5-      هر مسابقه تارخ و زمان مشخص خود را دارد که از سوي کمیته مسابقات در جدول زمانبندي پیش از شروع مسابقات اعلام میشود، و دعوت باید در تاریخ مشخص شده انجام گیرد، دعوت و انجام مسابقه در خارج از تاریخ مشخص قابل قبول نخواهد بود چرا که ترتیب مسابقات باید رعایت شود، مگر اینکه بازیکن دعوت کننده و یا دعوت شونده از قبل با کمیته برگزاري مسابقات هماهنگی لازم را انجام داده و دلایل عدم دعوت یا انجام مسابقه را اطلاع دهد.

2-6-      انتخاب مکان، زمان و تاریخ مسابقه کاملا بر اساس توافق طرفین می باشد، در تاریخ مشخص شده و در صورت عدم توافق، کمیته برگزاري مسابقات با انجام قرعه کشی موردي که باعث عدم توافق شده را مشخص می نماید.

2-7-      در مراحل حذفی مسابقات مکان، زمان و تارخ برگزاري مسابقه با قرعه کشی مشخص می گردد.

2-8-      هزینه هاي مسابقه از قبیل اجاره زمین، توپ و در صورت درخواست داور، حق الزحمه داوري، کاملا بصورت مساوي بین بازیکنان تقسیم میشود.

2-9-       بازیکن دعوت شونده و دعوت کننده باید در تاریخ، مکان و زمان مورد توافق در زمین حاضر باشند. در صورت تاخیر، شخص حاضر تا 30 دقیقیه باید منتظر بماند و پس از آن با اعلام به مسئول کمیته برگزاري مسابقات می تواند محل برگزاري را ترك کند و از سوي کمیته برگزاري مسابقات برنده اعلام میشود.

2-10- مسابقه مشخص شده باید در مکان و تاریخ مورد توافق به پایان برسد

  •      تبصره 1: در صورت ترك مسابقه از طرف هر یک از بازیکنان بنابه هر دلیلی اعم از خستگی، مصدومیت، طولانی شدن مسابقه و ... بازي به نفع حریف اعلام نتیجه میگیردد.
  •      تبصره 2: تنها در صورت شرایط نامساعد جوي که مانع ادامه مسابقه گردد و یا طولانی شدن مسابقه و تداخل آن با زمانبندي باشگاه مورد نظر پس از اعلام به مسئول کمیته برگزاري مسابقات نا تمام می ماند و به تاریخ دیگري که از سوي این کمیته اعلام میشود موکول میگردد، که در اینصورت ادامه مسابقه از آخرین نتیجه ثبت شده گیم ها در همان ست ادامه می باید( به عنوان مثال: اگر نتیجه مسابقه در ست اول 4-3 و در گیم هشتم 40-15 باشد و مسابقه به دلایل اعلام شده نا تمام بماند در تاریخ بعدي انجام، مسابقه از ابتداي گیم هشتم و در ست اول شروع میشود )
  •      تبصره 3: در صورت بروز هر مشکل و ترك مسابقه از طرف یکی از تنیسورها، تنیسور دیگري نمیتواند توافقا مسابقه خود را به تاریخ دیگري موکول کند و باید به مسئول برگزاري مسابقات اطلاع دهد، در صورت مشاهده و یا بروز هر مشکل ثانوي هر دو بازیکن جریمه شده و نتیجه این مسابقه بی امتیاز اعلام میشود.
  •      تبصره 4: هیچ بازیکنی حق ندارد در مقابل بازیکن دیگر بدون انجام مسابقه اعلام نتیجه کند و یا به نفع بازیکن دیگر کنار بکشد و یا عمدا مسابقه خود را واگذار نماید، چراکه این امر خلاف منشور اخلاقی هیات تنیس شهرستان بابل میباشد و تبانی محسوب می گردد، که در اثر مشهود بودن و یا محرض بودن این قضیه براي کمیته برگزاري مسابقات هر دو بازیکن از طرف این کمیته به کمیته انضباطی معرفی و شامل محرومیت می گردند.

2-11- بازیکنان بایستی قبل از انجام مسابقه فرم مربوط به مسابقه را پر بفرمایند و پس از انجام مسابقه نتیجه کامل مسابقه را در آن فرم وارد نموده و تحویل باشگاهی که مسابقه در آن انجام شده، بدهند در غیر اینصورت از نطر کمیته برگزاري مسابقات این مسابقه انجام شده نمی باشد.

3-  امتیازدهی

3-1-      هر مسابقه 3 امتیاز دارد که به شخص برنده تعلق می گیرد.

3-2-      رده بندي بازیکنان در جدول مرحله گروهی بر اساس اولویت زیر میباشد:

الف: امتیاز

ب: بازي رو در رو

ج: ست شماري کل بازیهاي آن مرحله

د: ست شماري بازیهاي رو در رو

·        تبصره 1: بندهاي  b . c  و d   در صورتی لحاظ میشود که چند بازیکن در یک امتیاز برابر باشند و در بازیهاي رو در روي خود، همدیگر را برده باشند.

3-3-      در صورت تساوي مجدد در بازي انجام شده ،  رده بندي به شکل زیر انجام میگیرد:

الف: بازي رو در رو

ب: ست شماري

ج: گیم شماري

د: قرعه کشی

3-4-      برد در مسابقات لیگ شامل امتیاز مثبت می باشد که در جدول مربوط به امتیازات اعلام گردیده و در پایان هر مرحله حاصل جمع امتیازات به بازیکن داده که در رنکینگ تنیس بابل لحاظ میشود.

3-5-      اگر بازیکنی در حین مسابقات انجام به ترك لیگ کند بنابر هر دلیلی، نتیجه مسابقات آن بازیکن از بعد خروج از مسابقات 2-0 به نفع حریفان اعلام می شود، اما نتیجه هاي قبلی پابرجا می ماند.